Mögelsanering på vind bör utföras av kunnig personal

Ring oss på Avfuktningsteknik Tel: 08-408 888 04

Varför uppstår mögel på vinden

Mögel på vinden uppstår av ett antal i kombination påverkande faktorer som tex förändrat uteklimat (högre årsmedel luftfuktighet), läckage från boytan av varm fuktig luft (kan vara rörgenomföringar), läckande tak, läckage i rör, dålig/obefintlig ångspärr / ångbroms, dåligt fungerande ventilation/ ingen ventilation alls (enligt boverket bör man ha en luftomsättning på halva luftvolymen per timme, dvs om boytan är 100m2 med en takhöjd av 2,5m blir volymen 250 kubikmeter och hälften dvs 125m3 ska bytas ut varje timme för att huset samt boende ska må bra). Vindar på gamla hus som klarat sig i över 100 år börjar nu få problem med mögelpåväxt, i äldre hus är en påverkade del att man bytt ut sin förbränningspanna mot tex fjärrvärme eller värmepump, det självdrag som fungerat tidigare har nu slagits ut. Vid nyare byggnationer av villor/radhus etc är det inte ovanligt att det uppstår mögel på vindens råspont, det finns flera faktorer som då inverkar: snabbväxande virke av lägre kvalitet, torkningsprocessen har skyndats på genom att torka virket i ugn vilket har visat sig göda vissa sockerarter i träet som i sin tur hjälpt mögelpåväxten att komma igång. Om den relativa luftfuktigheten överstiger 75% tillsammans med rätt temperatur och dom korrelerar under under en viss tids period –då finns det en stor risk för mögelpåväxt. Man brukar kalla det som växer på vinden för mikrobiell påväxt då det oftast är en obehaglig cocktail av mögel & bakterier.Mögelsanering vind stockholm

Hur vanligt är det med mögel på vinden

Idag är mögel på vinden mycket vanligt, det har i stort sett blivit lika vanligt som mögel i krypgrunder. Det är ett ökande problem där vissa i byggbranschen (oftast äldre bransch folk) inte tycker att det är så allvarligt, anledningen är att dom saknar kunskap. Har man arbetet med utredningar av sjuka hus vet man vad det kan leda till och att man måste ta tag i det innan det spritt sig till boytan.

Varför behöver man mögelsanera vinden

Mögelsanering bör utföras om det finns mögel innanför det yttre huskalet, tidigare trodde tom erfarna husägare att ”lite mögel på vinden” inte var skadligt, men i flera skade/sjuk utredningar har man kommit fram till att mögel från vinden kan sprida sig till boytan. Anledningen till att man hävdade att det inte spelade någon roll var att man hänvisade till det sk. stigtrycket i huset. Problemet är att stigtrycket i huset är minimalt den varma delen av året då värmesystemet inte är igång och man har dörrar och fönster öppna längre tider. Barn under 16 år är mer receptiva dvs påverkas mer än vuxna av mögelsporer samt bakterier, vid undersökningar av ”sjuka hus” (sick building syndrom –SBS) brukar man börja med vinden, krypgrunden samt ventilationen. Varningsignaler för om man har mögel i huset kan vara att någon eller några boende har mer eller mindre symtom av: torr hud, rodnader, klåda, huvudvärk, illamående, trötthet, andningsbesvär, rinnande ögon/näsa, svällda slemhinnor som kan ge snarkningar etc.

Kan vem som helst mögelsanera

Mögelsanering av vind kräver erfarenhet för att få ett bra resultat, man behöver även utreda vilka faktorer som spelat in i processen. För att effektivt få bort så mycket som möjligt av den mikrobiella påväxten måste man använda rätt metod för rätt ställe, man chansar inte med en mögelsanering.

Mögelsaneringsmetoder

Mögelsanering med Natriumhypoklorit / oxidationstvätt (klor) – en bra metod
För att få ett bra resultat ska man använda ett fullkoncentrat på minst 12-16% och bearbeta ytorna mekaniskt med tex laveng. Förutom att ha god avdödande effekt på den mikrobiella påväxten så får man även en starkt blekande effekt som gör att man kan hålla koll på om det kommer tillbaks eller inte. Man använder en industriell klor som kräver mycket bra skyddsutrustning samt att man följer säkerhets regler vid användandet. En seriös saneringsfirma ber kunden att inte vara hemma under dagen för mögelsaneringen. Det kan lukta klor när kunden kommer hem på eftermiddagen och i några dagar efter – hur länge beror på bjälklagets täthet samt ventilationen i huset.

Mögelsanering med isblästring – mindre bra
Företag som investerat i dyr blästringsutrustning brukar förespråka den här metoden av förklarliga skäl. Med utrustningen skjuter man små kolsyreisbitar på den mögelangripna ytan (råsponten/takstolar) varpå den mikrobiella påväxten nöts bort. Problemet med metoden är logisk: var kommer partiklarna hamna… det går aldrig att sätta en vind i tillräckligt undertryck för att säkerställa att allt försvinner från vinden. Och det finns risk att det kommer ner till boytan och påverkar de boende negativt.

Mögelsanering med slipmaskin – mindre bra
Metoden är enkel och material mässigt billig, men problemet är detsamma som vid isblästring som saneringmetod.

Mögelsanering med diverse ”hemma” preparat – mindre bra
Det finns idag en uppsjö av ”supermedel" mot mögel på marknaden som både ska ta bort samt förebygga ny tillväxt, erfarenhets mässigt kan man konstatera att det sällan fungerar som utlovat och man måste göra om det.

Mögelsanering med ozon – mindre bra
Enligt tester fungerar det inte, ozon är bra mot bakterier samt lukter.

Åtgärder för att mögelpåväxten inte ska komma tillbaka

Ta hjälp av sakkunnig, utred varför det uppstod och genomför åtgärder som motverkar att möglet kommer tillbaks. Det kan vara att få igång ventilationen i huset, montera avfuktare på vinden, lägga ny ångspärr mm.

Kontakta oss på Mögelsanering i Stockholm oss för utredning eller offert.


mögelsanering vind stockholm
mögelsanering vind stockholm
mögelsanering vind stockholm